Παιδικά αθλητικά είδη

36, 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 40
22.5, 21, 22, 23.5, 25, 26
19.5, 21, 22, 23.5, 25, 26, 27
28.5, 30, 31.5, 33, 34
28.5, 30, 31.5, 33, 34
28.5, 31.5, 33.5
1.28-1.37, 1.37-1.46, 1.46-1.56, 1.56-1.66
1.37-1.47, 1.47-1.58, 1.58-1.70
28.5, 30, 31.5, 33, 34
23.5, 25, 26, 27
28, 28.5, 29.5, 30, 31, 31.5, 32, 33, 33.5, 34, 35

Δημοτικό (35.5-40)

Adidas Roguera Shoes (FY7182)

45.00
36, 36 2/3, 37 1/3, 38, 38 2/3, 39 1/3, 40
19.5, 21, 23.5, 26, 27