Παιδικά ποδοσφαιρικά και σχάρες

27, 27.5, 28, 28.5, 29.5, 30, 33, 34, 35, 35.5, 36, 36.5, 37.5, 38, 38.5
32, 33, 33.5, 34, 35.5, 36, 38, 38.5
33, 33.5, 36, 36.5, 38.5
33.5, 36.5, 38.5
32, 33, 33.5, 34, 35, 36, 37.5, 38, 38.5
-15%
33.5, 35, 35.5, 36.5, 37.5, 38, 38.5
32, 33, 33.5, 34, 35, 35.5, 36.5, 37.5, 38, 38.5
-52%
31.00
34, 36, 38
Εξαντλημένο
-7%
36, 38
-7%
38.5