Παιδικά αθλητικά παπούτσια για προσχολική ηλικία

28, 29, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 33, 33.5, 34
28, 29, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 33, 34, 35
28, 28.5, 29, 30, 30.5, 31, 32, 33, 33.5, 34, 35
28, 28.5, 29.5, 30, 31.5, 32, 33, 33.5, 34, 35
28, 28.5, 29.5, 30, 31, 31.5, 32, 33, 33.5, 34, 35
28, 29, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 33, 33.5, 34, 35
28, 28.5, 29.5, 30, 31, 31.5, 32, 33.5, 34, 35
29.5, 31, 33
31, 31.5, 32, 33

Δημοτικό (35.5-40)

Joma Boro(2204V)

40.00
27, 28, 38
28.5, 29.5, 33, 33.5, 35
28, 28.5, 29.5, 30, 31, 31.5, 32, 33, 35
42.00
28, 28.5, 29.5, 31, 31.5, 32, 33, 33.5, 34, 35
42.00
33.5