Παιδικά αθλητικά παπούτσια για προσχολική ηλικία

28, 29.5, 30, 31, 32, 33, 33.5, 34, 35
28, 28.5, 30, 31, 31.5, 32, 33.5, 34, 35
28, 29.5, 30, 31, 31.5, 32, 33, 33.5, 34, 35
28, 28.5, 31, 32, 33
28, 28.5, 29.5, 30, 31, 31.5, 32, 33, 33.5, 34, 35
64.00
28, 31, 32
28, 30, 31, 31.5
28.5, 29.5, 30, 31.5, 34